onsdag 28 april 2010

Lag och rätt på Internet

Jag började med att se på distanskursens två informationsfilmer och det var väl värt sin tid. Uppskattade de humoristiska inläggen som varvades med allvarsinformation från juristproffs, lättlyssnat och informativt. Därefter försökte jag att fördjupa mig något i de olika lagarna via läsning på länken till "Legala handboken" från Nätverksverksuniversitet, http://www.anent.se/legalahandboken/legalahandboken/index.html och genom att se några juridiska videofilmer kring E-lärande från Umeå universitet http://www.viper.upc.umu.se/?p=258. Då blev jag påtagligt varse om hur snårig och svårtolkad den juridiska it-världen kan vara i E-lärandet. Det är inte nog med att flera lagar kan vara svårbegripliga att tillämpa i praktiken utan dessutom framstår ibland lagar som motstridiga. Nu vet jag i alla fall att jag ska länka till upphovsrättsskyddat material och inte lägga ut pdf-filer i distanskurser på nätet. Nytt för mig var också att så snart ett verk är skapat är det också skyddat. Symbolen © eller copyright-signering behövs alltså inte för att upphovsrättens regler ska gälla. Att denna gäller i 70 år efter att upphovsmannen/kvinnan dött visste jag inte, trodde det var 50. Lärarundantaget hade jag inte heller helt klart för mig. Lite it-juridik-klokare hoppas jag att jag blivit, eller?

fredag 9 april 2010

Källkritik och talande webb

Sitter nu åter i fjällstugan med mina IKT-studier på distans. Vid förra tillfället i mitten på februari startade jag mitt bloggande inom IKT-kursen, LC100N, vid KTH och nu är det dags för blogg 11. Fokus är ställt på källkritik, ett kunskapsområde, som det blir allt viktigare att behärska när informationsflödet ökar liksom tillgängligheten. Själv tycker jag mig ha tämligen goda kunskaper och praktisk erfarenhet av att kunna sovra kritiskt i källmaterial. Däremot inser jag till fullo att fältet var man hittar ny kunskap och nya IKT-verktyg är under ständig förändring.


Igår fann jag en förträfflig talande webb-funktion, som gratis kan laddas ner från http://www.funkanu.se/Vi-erbjuder/Webbproduktion/Talande-webb/. Kostnaden är lagt på dem som producerat webb-sidan och inte på konsumenten. Rampen för talfunktion (talsyntes) visas automatiskt upp, om webbsideproducenten har "köpt in sig" på talsyntesprogrammet. Talsyntesen på denna skärmläsare (Alva-rösten) är taltydlig och kopplar uppläst ord till markerat ord. Förutom att detta gör text tillgänglig för lässvaga ger kopplingen röst-ordexponering lästräning (finns forskningsstöd för detta). Dessutom finns intressanta inställningar i talsyntesprogrammet, t.ex. kan mp3 skapas av en sida.

Undervisningsmaterialet "Källkritik från Lunds universitetsbibliotek" har funktionen, se skärmbilden nedan där talsyntesrampen visas längst ner. Detta material rekommenderas också varmt.