måndag 18 augusti 2014

Skolans kommunalisering - ett hastverk

Den 13 augusti sändes i “Vetandets värld” i  P1 ett program kring kommunaliseringens påverkan på sjunkande kunskapsresultat i svensk skola, se länken http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/415538?programid=412
    Det jag fäste mig speciellt vid var de klargörande slutsatser kommunaliseringens utredare professor Leif Lewin kommit fram till. Slutsatser som helt överensstämmer med mina, nämligen den överrumplingstaktik  och den ovarsamma och arroganta hantering som dåvarande skolminister Göran Persson körde över oss lärare med.  Som åhörare på en speciallärarkonferens i Stockholm senvåren, eventuellt tidig höst, 1989 (alltså innan några beslut var fattade) informerade Göran Persson oss speciallärare att vi  skulle kommunaliseras. Hemkommen undrade jag med mitt fackliga ombud om detta var sant, vilket hon sa helt saknade substans. Hon sa att jag måste hört fel, vilket det senare på hösten visade sig att jag inte gjort. Det hela var alltså redan uppgjort på våren med SL:s ordförande Solveig Paulson. Jag gick då ur facket!   
    På lokalnivå har jag också fått känna på hur brutalt och oskickligt skolpolitiker i Östersund i sin  spariver påtvingade, trots starka lärar- och föräldraprotester, östersundsskolorna sexårsstart och åldersintegrering. Hur det gick med den finns på länken  http://www.mglos.se/Sexarsstarten_som_fick_baklaxa_MG%202013.pdf
   Kan nämna att jag var i telefonkontakt med professor Torsten Husén våren 2009, några månader före hans bortgång, och det var en minst sagt bedrövad före detta skolforskare (expert vid Erlanderregeringens skolkommission och genomförande av enhetsskolan/grundskolan) som innan sin död (juli 2009) fick se sitt livsverk raseras.  Han menade att den i hast genomförda kommunaliseringen av skolan utan föregående utredning eller remissförfarande och prövning i mindre skala hade varit otänkbar under den erlanderska eran. Torsten Husén skulle säkerligen med både sorg och tillfredställelse ha läst professor Leif Lewins utredning och hört hans inlägg i P1:s "Vetandets värld" den 13 augusti.
    Med detta vill jag inte ta ställning till om skolan ska återförstatligas, frågan är komplex och måste synas mer detaljerat. Vad ska förstatligas, allt? lärartjänster? ekonomi- och regelstyrning? etc. Den framgångsrika finska skolan är kommunal, men regelstyrd. Här kan inte kommunala politiker härja fritt med resurser, lärartjänster och hitta på egna regler. Finsk lärarutbildning har dessutom i decennier på akademisk nivå gett blivande lärare nödvändiga kunskaper i läsinlärning, fundamentalt för all vidare kunskapsinhämtning. Denna didaktiska kompetens har varit starkt eftersatt i svensk lärarutbildning i några decennier. Ett tag kunde man i Sverige till och med bli lärare i årskurserna 1-7 utan att ha läsinlärning i sin utbildning! Med ett sådant förakt för ämneskunskaper är det inte konstigt att många nyblivna lärare kände sig vilsekomna och helt oförberedda när det gällde att hantera frågor inom läs- och skrivinlärning. Förhoppningsvis kommer den nya lärarutbildningen (start 2011) med inriktning F-åk 3 att göra de nya lärarna bättre rustade både att lära barn att läsa och kunna motstå allehanda pedagogiska modenycker. Frågan är bara om kommunala skolpolitiker kan hålla fingrarna i styr då charlataner eller undergörare kommer med sina mirakelmetoder.