onsdag 14 november 2012

Dra inte för höga växlar på betygsforskning

I november 2012 åberopar Miljöpartiet i flera lokaltidningar att Göteborgsforskning kommit fram till att de ”allra flesta elever får sämra studieresultat i sjuan om de fått betyg i sexan”.

Visst kan jag ha förståelse för att det är lockande att gödsla med tvivel, då en forskares resultat tycks stödja de egna politiska åsikterna. Men här vill jag varna för att dra för höga växlar på denna skolforskning där forskaren (Alli Klapp) hävdar att en effektstorlek på över 0,10 ska vara värd att beakta. Detta strider mot vad dess upphovsman (Cohen, internationell erkänd statistiker) uppger. Han anger nämligen att värden under 0,2 ska anses som betydelselösa och den effektstorleken uppnås på ingen av de mätta variablerna i Göteborgsundersökningen gjord på pojkar och flickor födda 1967-1983. Nämnas kan att på den tiden hade vi relativa betyg, en annan källa till osäkra tolkningar.

Även om jag är kritisk till Göteborgsforskarens överdrivna statistiska tolkningar så ser jag i den funna tendenser och förklaringar som också jag funnit i min och annan forskning, nämligen att det råder skillnad mellan pojkar och flickor på så sätt att pojkar överskattar sin förmåga. I Göteborgsundersökningen fann man nämligen att flickor var relativt opåverkade av betygsättning medan pojkar, speciellt lågpresterande, var negativt påverkade. Kan det vara så att ju längre upp i systemet som betyg slopas desto längre får pojkar leva i tron att de är bättre än de i verkligheten är? Är detta utvecklande för dem?

Själv är jag efter flera decennier som speciallärare på högstadiet emot att elever får sitt första betyg i känsliga tonår. Däremot stöder jag att betyg ges i sexan, alltså som nu beslutats i demokratisk ordning. Detta både för att ”svaga” pojkar och deras föräldrar ska få veta läget och kunna agera tidigare. Det är så lätt att föräldrar invaggas i att deras barn är bättre än de verkligen är vid korta utvecklingssamtal, då lärare vill lyfta fram det positiva, vilket också föräldrar helst vill höra. Dessutom tvingas lärare till en mer objektiv utvärdering av elevens kunskaper och också på hur den egna undervisningen fungerat. Min åsikt är alltså betygssättning i åk 6, men avvakta med sådan i lägre klasser sedan vi fått veta mer om effekterna på nutida grundskoleelever. Och låt skolan få arbetsro och sätta sig in i det nya!