söndag 20 juni 2010

"Learning by doing"

Den här IKT-kursen har verkligen varit "Learning by doing" och de påtvingade praktiska inslagen har varit välbehövliga för mig. Måhända kursen varit lite lättare för mig med lite mindre länkande. Emellanåt fann jag mig översköljd av information och hade svårt att prioritera och sovra. Men med lite mer IKT-inblick och vana med inlärningssättet gick det smidigare.

Att som akademiker med nära till pension börja undersöka lärplattformar tycker jag var modigt gjort av mig. Några egna karriärtankar ligger självklart inte bakom mitt studiebeslut. Jag var helt enkelt nyfiken om nya inlärningsvägar fanns tillgängliga för vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Att det blev inom IKT beror absolut inte på tekniskt intresse och kunnande. Men mina mer än två decenniers erfarenheter från datorstödd specialundervisning i grund- och gymnasieskolen har enbart varit positiva, TROTS att det tagit mig åtskilligt med både tid och kraft att ständigt vara nödgad att sätta mig in i nya tekniska landvinningar.

Det är också många speciallärare som jag genom åren lotsat in i datorvärlden och jag har inte varit med om att någon backat ut, TVÄRTOM! Speciallärare anammar gärna den nya tekniken om man går varsamt fram och erbjuder relevanta och konkreta uppgifter där de ser möjligheterna att kunna integrera den egna pedagogiken i ny teknik.

En liten fundering jag har är: Hur stor genomströmning har dessa distanskurser? Aktuell statistik är inte upplyftande vad det gäller genomströmning på universitet och högskolor, men jag har inte sett någon statistik på rena distanskurser som denna i jämförelse med campuskurser. Det vore det intressant att veta?

fredag 18 juni 2010

Reflektioner och erfarenheter i kursslutet

Nu har jag i stort sett "strömmat genom" denna IKT-kurs. Projektarbetena, den skriftliga och den muntliga är klara och finns upplagda på Diskussion/Forum.

Min förväntning inför kursen var att få att lära mig hur lärplattformar och distansundervisning fungerade och se om mina pedagogiska idéer om självdiagnostisering och lästräning kunde utföras inom dem. Kursen har gett mig en god inblick om vad som är möjligt och inte. Slutsatsen blev att avvakta tills vidare, men jag har sett att förutsättningar finns.

Ett positivt mervärde jag inte insett i början var att Bloggar, Wikis och Forum skulle kunna bli värdefulla platser för att byta tankar och erfarenheter samt bygga kunskap. Dessa verktyg tror jag kan fylla både en viktig social funktion och bli utvecklande för skrivförmågan. Att sätta ord på sina tankar, formulera dem i skrift och få andras återkoppling kan säkerligen också vara personligt utvecklande.

Det jag speciellt kommer att ha nytta av i närtid är att jag lärt mig redigeringsprogrammet Camtasia och det har under kursens gång blivit några filmklipp. Det har tagit mig en hel del tid att färdigställa dem och helt nöjd är jag inte, mer "finlir" kan göras. Efter en dryg vecka fick det vara nog med filmklippsarbetet på min muntliga redovisning.

Film och video har sina klara fördelar att förmedla information, instruktioner och kunskaper. Man kan se om efter behov och på valfri plats och tid. En nackdel är att de inte tillåter interaktion som på en traditionell föreläsning. Envägskommunikationen kan göra att man tappar i uppmärksamhet, men det händer ju också på traditionella föreläsningar och då kan man inte ta om!! Filmklippet på min muntliga redovisning kan upplevas som sövande långt, men den som orkar till slutet kan få en aktuell juninattsbild från Frösön med Åreskutan i bakgrund.

onsdag 16 juni 2010

Blogg-, Wiki - och Forumverktygen i praktik

I förra veckan deltog jag i en IKT-verkstadskurs på distans vid UPC vid Umeå universitet. En av uppgifterna var att i Wikin göra ett grupparbete utifrån våra individuella bloggar kring för- och nackdelar med att använda lärplattform i sin undervisning. Vi var 5 deltagare i gruppen. Vi fick två dagar på oss att göra ett eget blogginlägg och kommentera minst två andras blogginlägg, ett tvingande effektivt sätt att snabbt komma igång med uppgiften. Under veckans återstående tre dagar skulle den gemensamma Wiki-uppgiften vara klar samt en annan individuell uppgift. Det var intressant att få erfarenhet av Wiki-processandet i detta upplägg. Med tidskraven blev det verkligen aktivitet i reflekterandet och skrivandet. Eftersom vi arbetade med uppgiften på lite olika tider och från olika platser kom Forumverktyget att bli ofta använt för kommunikation. Visserligen ligger en viss eftersläpning i Forum i jämförelse med Chat, men genomtänkta reflektioner kanske ändå ger mer insikter än spontana direktinlägg. Genom vår korta tid att färdigställa uppgiften kom vi aldrig att tappa tempot i kommunicerandet. Förutom tidsbegränsningen kan också det låga antalet deltagare i gruppen bidragit till den livliga aktiviteten. Är man få kan ju gruppansvaret kännas mer påtagligt för att åstadkomma ett bra gemensamt arbete.

fredag 4 juni 2010

Diskussionsforum, ett dåligt utnyttjat verktyg

Nu när jag närmar mig slutet av kursen, börjar reflektionstankar att smyga sig på. Är det något verktyg jag tagit dåligt vara på? Kommer då på att diskussionsforumet har jag utnyttjat sparsamt, ett forum som jag själv har rekommenderat i mitt projektarbete. Tittade ikväll in på avdelningen tekniska problem och där fanns en hel del fina instruktionsfilmer. Då jag kört fast har jag istället tagit upp det i bloggar eller i e-post med någon av lärarna. Svar har jag fått, så problemet har löst sig, men egentligen borde jag lagt fram det i diskussionsforumet, så att fler kunna ta del av problemet och dess lösning. Ikväll såg jag att fler än jag inte kommit in till Bubbls.us via länken i veckobrevet. Nu googlade jag och hittade länken den vägen, se http://bubbl.us/, och kunde i diskussionsforumet tala om hur jag kom fram och kunde starta "brainstorming"-aktiviteten. Det blev en påtaglig fingervisning om att även en IKT-novis som jag kan vara till dela-med-mig-nytta och det känns ju tillfredsställande.