torsdag 18 april 2013

Barnexperiment - svensk skola i fritt fall

Den 14:e april skrev Anna Dahlberg i Expressen en mycket intressant och läsvärd ledare där hon refererar till Per Kornhalls nyutkomna bok Barnexperiment – svensk skola i fritt fall! (Leopard förlag).

Jag har nu läst den och vill varmt rekommendera den. Hans analyser, tankar och åsikter bakom den skrämmande försämring som skett i svensk skola efter skolans kommunalisering och skolpolitikers ständiga reformerande är synnerligen läsvärd. Han ger också många förslag på hur vi ska kunna vända utvecklingen och hänvisar bland annat till hur man gjort i Finland, ett land som kopierat det svenska skolsystemet fram till 1990-talet. Tidig identifiering av elever med inlärningsproblem, tydliga regler för stödundervisning, välutbildade lärare, skräddarsydd specialundervisning, kunskapsinriktad skola, ett statligt verk för skolan (Utbildningsstyrelsen) etc. är troligen några förklaringar bakom den finska skolans framgång. Detta fanns i svensk skola tidigare och då låg vi också i täten. Men så skulle svenska politiker och skolideologer i början av 1990-talet skapa världens bästa skola och politiska överrumplingsreformer utan forskningsstöd och utvärdering av konsekvenser satte fart. Alla partier har här haft fingrarna i syltburken och borde nu känna ett stort gemensamt ansvar att vända på utvecklingen och lägga det politiska maktspelet och revirinmutandet åt sidan.

Läs gärna också Dahlbergs ledare, som visar att hon är påläst och ställer sig över det politiska käbblet och manar till att svenska och internationella skolexperter får komma till tals http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/satt-bjorklund-i-skolbanken/. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet måste bli vägledande såsom i Finland. Sådana journalister behövs liksom att fd. undervisningsråd inom Skolverket (Kornhall) ger oss en inblick i vad som händer bakom kulisserna när politiker i kortsiktigt eget maktsyfte får experimentera ansvarslöst bland försvarslösa skolbarn och nedtryckta lärare.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar